طرح سوال اشتباه در کنکور

طرح سوال اشتباه در کنکور

موفقیت در هر آزمونی در مرحله‌ی اول نیازمند شناخت درست خود آزمون و معیارهای طراحی آن است. آزمون کنکور هم از این قائده مستثنی نیست و برای موفقیت در کنکور هم ما باید به شناخت معیار ها و نکات طراحی سوالات آن بپردازیم. این نکات کاملا اختصاصی و محرمانه بوده که شامل ۱۰۳ نکته می […]